Demonstrationsskoleprojekt

Logo: Elevernes egenproduktion og elevinddragelse

In English

Logo: Elevernes egenproduktion og elevinddragelse

Nyheder

Invitation til konferencer:

It, læring og undervisning i folkeskolen
– med fokus på elevernes egenproduktion og elevinddragelse

København 7. jan 2016 og Aalborg 12. jan 2016

Konferencerne præsenterer praksisorienteret viden om, hvordan digitalt integreret undervisning og digitale arbejds- og læringsformer kan understøtte forskellige fag i folkeskolen. Der præsenteres forskningsresultater fra et af de fem demonstrationsskoleprojekter: Forskningsprojektet Elevernes egenproduktion og elevinddragelse, der blev igangsat i 2013 som led i Undervisningsministeriets og Kommunernes Landsforenings satsning på øget anvendelse af it i folkeskolen.

Læs mere ...

UdskrivEmail

uvm-logo

aau-logo

phm-logo

ucc-logo

ucn-logo

lego-foundation-logo

itu-logo