Demonstrationsskoleprojekt

Logo: Elevernes egenproduktion og elevinddragelse

In English

Logo: Elevernes egenproduktion og elevinddragelse

Invitation til konferencer:

It, læring og undervisning i folkeskolen
– med fokus på elevernes egenproduktion og elevinddragelse

København 7. jan 2016 og Aalborg 12. jan 2016

Konferencerne præsenterer praksisorienteret viden om, hvordan digitalt integreret undervisning og digitale arbejds- og læringsformer kan understøtte forskellige fag i folkeskolen. Der præsenteres forskningsresultater fra et af de fem demonstrationsskoleprojekter: Forskningsprojektet Elevernes egenproduktion og elevinddragelse, der blev igangsat i 2013 som led i Undervisningsministeriets og Kommunernes Landsforenings satsning på øget anvendelse af it i folkeskolen.

PRIS: det er gratis at deltage.

PROGRAM:

9:30-10:00 Registrering og kl. 10 starter konferencen

 • Velkomst / ved professor Birgitte Holm Sørensen, AAU og lektor Karin Levinsen, AAU
 • Hovedresultater fra forskningsprojekt / ved professor Birgitte Holm Sørensen, AAU
 • Digital egenproduktion fremover på skolerne / ved skoleleder Frank Jensen fra 10. kl. UngdomsCenter Vejle, m.fl.

11.05-11.25 Pause

 • Implementering på læreruddannelserne / ved lektor Thomas Kjærgaard, UCN (Aalborg-konference) og lektor Lise Møller, UCC & lektor Peter Jespersen, Metropol (Kbh-konference)
 • "Jeg hader matematik, der skal man altid løse opgaver" – En rejse mod større elevinvolvering / ved lærer Rasmus Ullerup fra 10. kl. UngdomsCenter Vejle

12:05-13:05 Frokost

 • Kreativ produktion i matematik / ved lektor Stine Ejsing-Duun, AAU og lærer Pia Hvilsted Sperling, Hellerup skole
 • Hvordan kan begreber fra designprocesser støtte didaktisk produktion i klassen? / ved lektor Susana Tosca, ITU og Birgitte Sølbeck Henningsen, AAU
 • Online-samarbejde i sprogundervisning mellem elever fra forskellige skoler og lande / ved lærer Helle Petersen fra Hellerup skole og Rasmus Ullerup fra 10. kl. UngdomsCenter Vejle

14.15-14.45 Kaffe & kage

 • Mål og målkriterier / ved lektor Karin Levinsen, AAU
 • Vores nærmiljø – innovative læreprocesser / ved lektor Susana Tosca, ITU

15:30-15:45 Pause

 • Digital produktion og meningsfulde læreprocesser / ved adjunkt Jesper Bremholm, DPU og lærer Anne Løndahl, Hellerup skole
 • Facetime - elever instruerer elever i egne lege / ved lektor Helle Skovbjerg Karoff, AAU

16:35-17:00 Afslutning

Information om forskningsprojektet:

Forskningsprojektet Elevernes egenproduktion og elevinddragelse har som kombineret udviklings- og forskningsprojekt fokus på elevers egenproduktion og elevinddragelse med henblik på at undersøge:

 • hvordan elevernes digitale egenproduktion faciliterer deres læreprocesser og kvalificerer deres faglige og tværfaglige læringsresultater
 • it-didaktiske rammer har indflydelse på elevernes faglige udbytte, engagement og motivation, når eleverne som didaktiske designere inddrages i tilrettelæggelsen af undervisningens form, rammer og indhold.

Desuden indgår organisering af skolehverdagen og lærernes tidsallokering som element i den didaktiske måde at anskue elevproduktion og elevinddragelse på. Derved omfatter projektet også en undersøgelse af:

 • hvordan it kan frigøre tid til mere undervisning.

Demonstrationsskoleprojektet: Elevernes egenproduktion og elevinddragelse er finansieret af Undervisningsministeriet.

Aktørerne bag projektet er hhv.

 • Aalborg Universitet/ForskningsLab: It og LæringsDesign
 • IT-Universitetet/Digital Culture
 • University College Nordjylland, University College Metropol, University College Copenhagen
 • LEGO Fonden
 • Og udvalgte demonstrationsskoler: Absalon skole/Roskilde, Antvorskov skole/Slagelse, Hellerup skole/Hellerup, Filtstedvejen skole/Aalborg og 10. kl. UngdomsCenter Vejle

UdskrivEmail

uvm-logo

aau-logo

phm-logo

ucc-logo

ucn-logo

lego-foundation-logo

itu-logo