Demonstrationsskoleprojekt

Logo: Elevernes egenproduktion og elevinddragelse

In English

Logo: Elevernes egenproduktion og elevinddragelse

Partnere

University College Nordjylland

Rolle i projektet:
Deltager i observationer på skolerne, implementerer digital produktion på læreruddannelserne, samt forestår praktik i projektet.

Om UCN:
UCN har uddannelser indenfor de sundhedsfaglige, merkantile, tekniske og pædagogiske fagområder. Læreruddannelsen UCN har ca. 1.200 studerende fordelt på den 4-årige ordinære læreruddannelse og den 2,5 årige meritlæreruddannelsen. UCN udbyder efter- og videreuddannelse af blandt andet grundskolens medarbejdere indenfor pædagogik og ledelse og deltager i en række udviklings- og forskningsprojekter.

UdskrivEmail

uvm-logo

aau-logo

phm-logo

ucc-logo

ucn-logo

lego-foundation-logo

itu-logo