Demonstrationsskoleprojekt

Logo: Elevernes egenproduktion og elevinddragelse

In English

Logo: Elevernes egenproduktion og elevinddragelse

Partnere

Undervisningsministeriet

Rolle i projektet:
Undervisningsministeriet finansierer Demonstrationsskoleforsøgene, som et led i satsningen på at udvikle ny og praksisorienteret viden om, hvordan it kan understøtte elevernes læring og frigøre tid til mere undervisning.

UdskrivEmail

Aalborg Universitet

Rolle i projektet: Forskningsgruppen: It og LæringsDesign (ILD) på Aalborg Universitet står for projektledelsen af forskningsprojektet, samt bidrager med forskning.

Om forskningsgruppen:
ForskningsLab: It og LæringsDesign (ILD) på Aalborg Universitet er et laboratorium, hvor der arbejdes grundvidenskabeligt og med aktions- og praksisforskning og der satses i særlig grad på it i grundskolen og på videregående uddannelser. Der forskes i nye læringsformer, digital produktion, multimodalitet og interaktion i teknologiintensive læringsmiljøer, innovation af uddannelsessektoren, virksomheder og andre organisationer. Laboratoriets forskning omfatter derudover læring både i og udenfor uddannelsessystemet.

UdskrivEmail

IT-Universitetet

Rolle i projektet:
Forskningsgruppen: Digitale Culture bidrager med forskning.

Om forskningsgruppen:
I forskningsgruppen Digitale Culture på IT- Universitetet udvikles teoretiske og analytiske modeller til at forstå, hvordan digitale medier bruges som kommunikative, kulturelle og kunstneriske udtryk. Digital Culture-forskningen interesserer sig for at undersøge brugen og udviklingen af digitale medier i en bred social og kulturel kontekst, især relationen mellem mennesker, teknologi og kulturelle institutioner.

UdskrivEmail

University College Nordjylland

Rolle i projektet:
Deltager i observationer på skolerne, implementerer digital produktion på læreruddannelserne, samt forestår praktik i projektet.

Om UCN:
UCN har uddannelser indenfor de sundhedsfaglige, merkantile, tekniske og pædagogiske fagområder. Læreruddannelsen UCN har ca. 1.200 studerende fordelt på den 4-årige ordinære læreruddannelse og den 2,5 årige meritlæreruddannelsen. UCN udbyder efter- og videreuddannelse af blandt andet grundskolens medarbejdere indenfor pædagogik og ledelse og deltager i en række udviklings- og forskningsprojekter.

UdskrivEmail

University College Metropol

Rolle i projektet:
Deltager i observationer på skolerne, implementerer digital produktion på læreruddannelserne, samt forestår praktik i projektet.

Om UCM:
UCMs tre kerneopgaver er professions- og akademiuddannelser, efter- og videreuddannelse og forsknings- og udviklingsaktiviteter. Metropol arbejder inden for fagområder, der dækker alt fra sundhed, ernæring, natur og teknik, skole og læring og socialt arbejde til ledelse og forvaltning.

UdskrivEmail

University College Capital

Rolle i projektet:
Deltager i observationer på skolerne, implementerer digital produktion på læreruddannelserne, samt forestår praktik i projektet.

Om UCC:
UCC udbyder lærer- og pædagoguddannelser og efter- og videreuddannelser indenfor feltet. UCC rummer desuden Center for Undervisningsmidler, som tilbyder faglig, didaktisk vejledning til skoler og gymnasier.

UdskrivEmail

The LEGO Foundation

Rolle i projektet:
Deltager i konsortiegruppen omkring forskningsprojektet og stiller Lego Mindstorm til rådighed for projektet.

Om LEGO Foundation:
LEGO Fonden støtter sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål og projekter, der kommer børn, unge og familier til gode, vægtes højt.

UdskrivEmail

uvm-logo

aau-logo

phm-logo

ucc-logo

ucn-logo

lego-foundation-logo

itu-logo